Geschiedenis

Wij wonen in een huis dat oorspronkelijk is gebouwd als boven- en benedenwoning, aan de Philosofenallee in Zwolle. Het maakt deel uit van een blok van zes woningen, in 1903 gebouwd door aannemer K. Admiraal, naar een ontwerp van architect G.G. Post. Al snel bleken de benedenwoningen te klein voor een gezin en werd achter alle benedenwoningen een extra kamer gebouwd. Bijkomend voordeel was dat de bovenwoningen ineens een extra groot balkon kregen. Helemaal in vergelijking met het oorspronkelijke balkonnetje tussen de keuken en het buitentoilet.

 

In 2016 kregen wij diverse foto’s van iemand wiens familie van 1916 tot 1928 op nr. 32a heeft gewoond. De foto’s laten zien dat er toen nog geen voortuinen waren. Wanneer en hoe die er gekomen zijn hopen wij nog eens te weten te komen. Ook hebben wij nooit geweten dat er in ons huis een bedrijf in gasolie van Texaco heeft gezeten. Bijzonder!

 

 

 

Monumentenzorg beschrijft het huizenblok als volgt:

Rij van zes huizen in Jugendstilvormgeving, gebouwd in 1903 door aannemer K. Admiraal. Het ontwerp werd geleverd door de Zwolse architect G.G. Post.
Blok van zes panden, opgetrokken vanuit in hoofdvorm rechthoekige plattegrond in roze en witte kalkzandsteen. Twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak. Symmetrische voorgevel met drie risalieten (gedeelte van de gevel dat naar voren uitspringt) van twee travee (vlakverdeling van een gevel), met ieder ingangsportieken in hoefijzerboogvorm met gepleisterde aanzetblokken. Er boven twee vensters onder brede segmentboog of hoefijzerboog. Linker en rechter risaliet bekroond door dakkapel met voluten (versiering) en overstekend kapje, centrale topgevel. Vensteropeningen afwisselend segmentboogvormig, geknikt of rechtgesloten. Horizontale geleding door plint, waterlijsten en overstekende gootlijst op houten consoles. Witte kalkzandsteen toegepast in in gevelbanden, bogen en profielen.
Object van algemeen belang voor de gemeente Zwolle vanwege zijn architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde.

gevel_philosofenallee_31_36


Eigenaren en bewoners:

Wij weten niet wie het huis gekocht heeft nadat het gebouwd was. Uit de drie koopakten die in ons bezit zijn is wel het een en ander te halen.

01-08-1924: Mevrouw Hendrika van Heerde, wonende te Apeldoorn, krijgt het huis in bezit door een akte van scheiding. Zij heeft waarschijnlijk niet in het huis gewoond, of het moet voor 1924 zijn geweest, toen ze nog getrouwd was.

01-12-1932: Mevrouw van Heerde verkoopt het huis middels een veiling in Odeon voor een bedrag van ƒ 6.205,00 aan mejuffrouw Cornelia Galenkamp, winkeljuffrouw, wonende aan het Gasthuisplein 3a in Zwolle. In het koopcontract is dan al sprake van een huurder van het bovenhuis, namelijk de heer Tiemen Koopmans. De maandelijkse huur die hij moest betalen bedroeg destijds ƒ 28,17 per maand. De familie Koopmans heeft in het bovenhuis gewoond tot wij het 1979 kochten. Dat waren toen op dat moment de al oude ongetrouwde dochters van Tiemen Koopmans, Anna en Pietje Koopmans. We weten niet of mejuffrouw Galenkamp zelf in het huis gewoond heeft, bijvoorbeeld in het benedenhuis. In het koopcontract wordt vermeld dat het benedenhuis ‘terstond’ vrij van huur” is.

01-03-1951: Mejuffrouw Galenkamp verkoopt het huis voor ƒ 7.200,00 aan de heer Julius Walther de Leeuw, koopman te Zwolle. Hij woont aan de Nieuwstraat 65, maar in òns koopcontract staat dat hij -net als zijn ongetrouwde zus- aan het van Nahuysplein 16 woont. Deze meneer heeft dan meerdere huizen in Zwolle in zijn bezit.

Wanneer hij in 1959 overlijdt, erft zijn zus het huis, mejuffrouw Elisabeth de Leeuw. In die tijd moet mevrouw de Boer-Hazewind er met haar man al in het benedenhuis gewoond hebben, want zij woonde er al bijna 25 jaar toen wij het in 1979 kochten. In de jaren ’60 woont Henk Oosting een tijdje in de voorkamer van het bovenhuis en is kostganger bij de dames Koopmans.

07-03-1978: Mejuffrouw de Leeuw overlijdt en het huis wordt geërfd door haar drie nichten, Cato Ilan de Leeuw, Betty Lehem- de Leeuw en Vera Baginsky-de Leeuw. Deze nichten wonen in Israël en hebben eigenlijk geen belangstelling voor dit oude -slecht onderhouden- huis. Zij stellen een zaakwaarnemer aan, die in 1979 het huis in de verkoop doet.

18-06-1979: Nico Duijf en Jenny Duijf-Flobbe tekenen de koopakte en het huis is dan van hen.

Hoe gaat dat…..? Jenny woont vanaf februari 1976 als huurster in één van de bovenwoningen, naast ons huidige huis, op nummer 34a. In januari 1979 trouwt Nico “er bij in”. Enkele maanden later overlijdt een van de zussen Koopmans (onze buurvrouw van nummer 33a); de overblijvende zus moet noodgedwongen naar een verzorgingshuis omdat ze praktisch blind is en altijd door haar zus werd verzorgd.  Het hele huis (de nrs. 33 en 33a) komt ‘op de markt’ en wij als naaste buren hebben daar wel interesse in.

In juni 1979 kopen wij dit huis. Dat heeft nogal wat voeten in aarde, want Nico heeft op dat moment geen vast werk en Jenny verdient met haar verpleegsterssalaris niet voldoende om een huis te kopen. Maar de hypotheekbank stemt er (op de verjaardag van Nico, leuk cadeautje!) mee in dat wij de huur van het benedenhuis en de huur van een kamerbewoonster kunnen zien als inkomsten. Op deze manier is ons inkomen voldoende voor een hypotheek. Toch klopt het niet helemaal……… Tijdens het tekenen van de koopakte vertelt Jenny dat zij verbaasd is dat geen enkele bank vlot een hypotheek wil verstrekken, maar deze bank zelfs een hypotheek geeft op het bedrag van de vrije verkoopwaarde! Daar schrikt de hypotheekverstrekker van, het blijkt een pure vergissing!

Wij hebben al getekend dus kan het niet meer teruggedraaid worden, gelukkig voor ons. Vlug wordt er een constructie bedacht waarbij de waarde van ons huis flink omhoog wordt geschroefd (“telefonische taxatie”) en het hypotheekbedrag (tophypotheek, i.v.m. de verbouwing!) waar wij voor hebben getekend nog onder de nieuwe executiewaarde komt te liggen. Het is uiteindelijk helemaal goed gekomen en wij wonen anno 2019 nog steeds met veel plezier in dit huis. Daar hebben wij wel veel voor moeten doen, daarover kunt u in onderstaande items lezen.